לכל שאלה וייעוץ חייגו: 04-8671926

יועץ מס חיפה

יועץ מס חיפה

למדינת ישראל יש שורה ארוכה של חוקים בנושא מיסוי הכנסות ורווחים. החוק קובע אחוזי מס משכר עבודה, ממכירת נכסים, מהשקעות, מרווחים אחרים ומעוד תקבולים מגוונים. יש שיעורי מס שנקבעו על פי כללים שונים והם משרתות מטרות שונות. יש פטורים, חיובים מיוחדים וכיוצא בזה. המיסים על שכר ורווחים הם מיסים ישירים. בנוסף, קיימים מיסים עקיפים שניתנים על רכישת מוצרים ושירותים ואלו הם לרוב מיסים ניטרליים. כלומר, גם בעלי הון וגם מחוסרי אמצעים משלמים אותו דבר. חשיבות המיסים בכללותם גבוהה מאוד מאחר ואלו הם הכספים המשולמים למדינה, על פיהם נקבעים התקציבים השנתיים, ומהם מממנת הממשלה את כל פעילותה.

מס הכנסה

אחד המיסים החשובים הינו מס הכנסה אשר נחשב למס פרוגרסיבי. משמעות הדבר שככל שמרוויחים יותר כן המס המשולם גבוה יותר. מדרגות המס מאפשרות לממשלה לסייע לשכבות החלשות ולגבות יותר משכבת האוכלוסייה הגבוהה. מערכת מס הכנסה הינה מורכבת ויש בה אלמנטים שונים שנלקחים בחשבון. יש ניכויים,זיכויים, ופטורים ממס והכל בהתאם למצבו של כל נישום. אפשר לתכנן תשלום מס, ניתן לבצע תיאומי מס ועוד. אנשים רבים אשר משלמים מיסים אינם מודעים לכל הנושאים הלו ובשל כך עלולים לשלם מס מיותר. יועצי מס מתמחים בכל נבכי מס ההכנסה ויכולים לייעץ ללקוחותיהם. משרדנו, אברהם היימן ושות' רואי חשבון, מספק שירותי ייעוץ מס בחיפה, פועל מול רשות המיסים בעיר אבל יכול לתת שירותים גם ללקוחות מאזורים אחרים.

ייעוץ מס

אפשר להביא מבחר דוגמאות למצבים שונים בתחומי המס על הכנסה. שכר העבודה של שכירים משולם על ידי המעסיקים וחישוב המס נעשה על ידם. אבל מה קורה אם האדם מועסק בעבודה נוספת? אם הוא בנוסף גם בעל עסק אחר? מה קורה אם הוא שכיר אבל אשתו הינה עוסקת מורשית או פטורה? במקרים כאלו ואחרים יש צורך לבצע תיאום מס. ניתן לאחד את כל ההכנסות, ולעיתים מתברר, כי המס שאמור להיות משולם נמוך יותר. יש מקרים בהם מגיע החזר מס ועוד. עצמאי יכול להכניס למערך החישוב את ההוצאות שלו. בנוסף עצמאי יכול לקחת בחשבון ניכויים, זיכויים ולעיתים אף פטור ממס הכנסה (לדוגמא הפקדות לקופות גמל, ביטוחי חיים, קרנות השתלמות וכו..)

ייעוץ בנושא מיסוי חלוקת רווחים ורווחי הון

בתחום המיסוי יש נושאים אחרים כמו: תשלום מס על דיבדינד. יש הבדלי מיסוי לגבי בעל שליטה ואחד שאינו כזה. יש הפסדי הון שניתן לקזז מרווחי הון אחרים. יש מיסוי שנגזר מפעילות בישראל ואחר מפעילות בחו"ל. יש אמנות מס בינלאומיות. כל אלו הם מושגים שיש להכיר ויש צורך להתחשב בהם לצורך חישובי המס. בנוסף, יש לעיתים, מחלוקות על קביעות שומה ויש צורך להביע השגות שיכולות להגיע עד לבתי משפט. אלו הם רק על קצה המזלג בעיות שמומחי משרדינו נתקלים בכל עת. אנא פנה אלינו למשרד אברהם היימן ושות' רואי חשבון לצורך ייעוץ מס.