לכל שאלה וייעוץ חייגו: 04-8671926

שירותים

המשרד מספק מגוון רב של שירותים הכוללים בין היתר את הנושאים הבאים:

ביקורת, ייעוץ מס, מתן חוות דעת , הערכות שווי ותוכניות עסקיות, שירותי הנהלת חשבונות ושירותי חשבות שכר.

עיקר הפעילות של המשרד מתמקדת בשירותים הבאים :

שירותי ביקורת

אנו מספקים שירותי ביקורת למאות לקוחות בישראל. במשרד עובד צוות מיומן וותיק שמורכב בעיקר מרואי חשבון בעלי ניסיון רב בביקורת חברות מובילות. אנו מסייעים בפיתוח אישי ומקצועי ארוך טווח. הביקורת כוללת את האלמנטים הבאים-
א. ביקורת דוחות כספיים שנתיים ורבעוניים
ב. טיפול וייעוץ שוטף בענייני מס , מע"מ, מה הכנסה וביטוח לאומי.
ג. ליווי עסקי שוטף.

הנהלת חשבונות

המשרד מספק שירותי הנהלת חשבונות בקבלנות משנה למאות לקוחות המשרד. הטיפול כולל ביצוע הנהלה חשבונות כפולה והנהלת חשבונות חד צידית. המשרד משתמש בתוכנות מובילות במשק תוך כדי מתן שירות מקצועי ללקוח ככל שניתן.

חשבות שכר

המשרד מספק שירותי חשבות שכר בקבלנות משנה למאות לקוחות המשרד.
הטיפול כולל מתן יעוץ שוטף בהתאם לצרכי הלקוח. המשרד דואג לשלוח את כלל עובדיו להשתלמויות מקצועיות על מנת להיות מעודכן ככל שניתן בשינויים השונים בחוק.

חוות דעת לבתי משפט

למשרד קיים ניסיון רב בכתיבה וייצוג כממונה מטעם בית משפט כמומחה כלכלי /חשבונאי בעניינים שונים ומגוונים.

עבודות מיוחדות

למשרד קיימת מחלקה כלכלית אשר מסייעת לחברות בנושא הערכות שווי לצרכים שונים (עסקאות, חשבונאות, מס וכד') במגוון רב של ענפים במשק. השירותים כוללים : הערכות שווי חברות, הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים, הקצאת עלויות רכישה, בחינת ירידת ערך, כתיבת תוכנית עסקית וכד'.

שירותי חשבות לחברות ציבוריות

המשרד מספק שירותי חשבות לחברות ציבוריות במשק הכולל הכנה וליווי של דוחות כספיים של חברות ציבוריות וניהול כספים במידת הצורך.

גילוי מרצון

למשרד קיים ניסיון רב בטיפול בתיקי גילוי מרצון עבור נישומים.

אציין כי קיימת עדיין אי בהירות ביחס לסוגיות רבות בנושא וחוסר בהירות ביחס למדיניות רשות המסים לעניין הנוהל גילוי מרצון . אנו מציינים כי במקרים מסוימים מחייבים השענות על ייעוץ משפטי נוסף.

תכניות עסקיות
כניסה לעולם העסקים אינה דבר
שירותי חשבות לחברות ציבוריות
שירותי חשבות לחברות ציבוריות כוללים
הנהלת חשבונות בחיפה
הנהלת חשבונות הוא החלק הבירוקרטי
שירותי ביקורת
שירותי ביקורת חשבונות והתנהלות עסקית
דוח הצהרת הון
רשויות המס מעוניינות לקבל מידע
הערכת שווי חברה בחיפה
אנשים מקימים עסקים מתוך מטרה
חשבות שכר
עובדים מועסקים במקומות עבודה שונים
גילוי מרצון
גילוי מרצון - הליך גילוי