לכל שאלה וייעוץ חייגו: 04-8671926

דוח הצהרת הון

דוח הצהרת הון

רשויות המס מעוניינות לקבל מידע על הכנסות לצורך קביעת המס שהנישומים חייבים לשלם בגינם. אין הגבלה על הסכומים שכל אחד יכול להרוויח בגין פעילותו אבל המס חייב להיות משולם בהתאם לחוק. לשכירים ששכר העבודה שלהם הינו מקור הכנסה יחיד אין בעיה כי המס מחושב על ידי המעסיק, אבל לעצמאים, בעלי חברות, עוסקים מורשים או פטורים, בעלי נכסים ועוד יש הכנסות שמדווחות בדרכים שונות. אחד הכלים שיש בידי מס הכנסה לבדיקת אמיתות הדיווח על ההכנסות הוא באמצעות הצהרת הון. מס הכנסה מבקש מהנישום מילוי הצהרת הון בפעם הראשונה וכל כמה שנים הוא מבקש הצהרה נוספת.

ההשוואה בין שתי הצהרות ההון היא זאת שמספקת תמונה לגבי רווחי האנשים.

הכנסות מול השקעות

בכל הצהרת הון יש צורך לדיווח על כל ההכנסות שהיו בין שתי התקופות. מדובר על הכנסות משכר עבודה, תקבולי דיבידנדים, שכירויות מנכסים, תקבולי מתנות, רווחים מהשקעות שונות, רווחים מתכניות חיסכון ועוד. רוב ההכנסות הללו נכלל בדיווחים שנתיים שמדווחים לרשויות. לצד ההכנסות יש צורך לדווח על ההוצאות שהיו לאורך התקופה ומדובר על הוצאות מחייה, רכישת נכסים, מתן מתנות (אם היו כאלו), נסיעות לחו"ל, השקעות ועוד. ההכנסות מול ההשקעות אמורות להיות מאוזנות. בכל מקרה של חוסר התאמה יצטרך המדווח להסביר מהיכן מגיע הפער. במידה ואין הסבר המניח את דעתו של פקיד מס הכנסה אזי הנישום יהיה עלול לשלם מס על ההפרש.

היערכות

יש צורך להיערך היטב להצהרת הון וההיערכות אמורה להיעשות לאורך כל התקופה שבין הצהרות ההון. מומחי משרדנו ממליצים לשמור על כל המסמכים המקוריים הנוגעים לפעילות העסקית, להשקעות, ההכנסות ועוד. במקרה ויש העברות כספים בין בני משפחה יש צורך לבצעם בהעברות בנקאיות כי אלו הטפסים המוכרים על ידי הרשויות. פקיד מס הכסה יכול לבקש לקבל מסמכים לגבי כל בן משפחה בכל עת, והוא עושה זאת כאשר יש חשד להעברות כספים שלא מדווחות או בכל עת שהוא מוצא לנכון. מומלץ מאוד להכין הצהרת הון בעזרת מומחה לכך על מנת למנוע טעויות קריטיות שעלולות לגרום לתשלומי מס מיותרים.

סיוע של בעל מקצוע

הצהרת הון ראשונה מוגשת לכל מי שפתח, עסק, בין אם הוא עוסק פטור או עוסק זעיר. לכל מי שהפך לבעל מניות בחברה, לכל מי שיש עליו מידע שהוא מחזיק ברכוש שאינו מדווח ועוד. להצהרת הון ראשונה יש חשיבות רבה, שכן היא הבסיס להצהרות הבאות. יש לדווח על רכוש בארץ ובחו"ל ועוד. טרם הגשת ההצהרה יש לבדוק השוואה בין ההצהרה הקודמת לנוכחית. ורק כאשר בטוחים שיש התאמה מושלמת, יש להגיש את ההצהרה. משרדנו, אברהם היימן ושות' מנוהל על ידי מומחים לנושא היכולים לסייע רבות לכל מדווח ומכירים את הדינמיקה מול רשות ופקידי המס. אנא, צרו קשר עימנו. אנו נגיש עבורכם את הצהרת ההון ונייצגכם מול הרשות בעת הצורך.

לבקשה הצעת מחיר השאר פרטים
Please leave this field empty.