לכל שאלה וייעוץ חייגו: 04-8671926

שירותי המשרד

תכניות עסקיות
כניסה לעולם העסקים אינה דבר
שירותי חשבות לחברות ציבוריות
שירותי חשבות לחברות ציבוריות כוללים
הנהלת חשבונות בחיפה
הנהלת חשבונות הוא החלק הבירוקרטי
שירותי ביקורת
שירותי ביקורת חשבונות והתנהלות עסקית
דוח הצהרת הון
רשויות המס מעוניינות לקבל מידע
הערכת שווי חברה בחיפה
אנשים מקימים עסקים מתוך מטרה
חשבות שכר
עובדים מועסקים במקומות עבודה שונים
גילוי מרצון
גילוי מרצון - הליך גילוי