לכל שאלה וייעוץ חייגו: 04-8671926

הצהרת הון שניה

הצהרת הון שנייה

רשויות המס מבקשות לקבל מידע מדויק ככל האפשר על רמת ההכנסות של כל אזרח. לרשותה עומדים מספר כלים. אחד הכלים הינו בקשה להגשת הצהרת הון והחובה מוטלת על כל מי שלגביו הרשות מוצאת לנכון. ככלל, כל אדם שפותח תיק במס הכנסה יקבל תוך מספר חודשים דרישה להצהרת הון. בקטגוריה זו נכללים אנשים שהם עוסקים מורשים או פטורים, כאלו שפתחו חברה ועוד. הרשויות יכולות לבקש הצהרת הון גם ממי שיש עליו מידע על הכנסות שלא דווחו על מי שרכש נכס יקר ובעוד מקרים. הצהרת הון ראשונה נועדה לתת מושג ראשוני על ההון שיש בידי הנישום והיא משמשת כבסיס להשוואה עם הצהרות ההון הבאות.

דיווח על הכנסות והוצאות

הצהרת הון שניה, מגיעה, לרוב, אחרי 3 עד 5 שנים ובמסגרתה יצטרך הנישום לתת מידע מעודכן הנכון לתאריך החדש. בהצהרת הון נכללות כל ההכנסות והתקבולים וכן הרכוש שיש לנישום לבת זוגתו ולילדים עד גיל 18. הכנסות כוללות מתנות כספיות, רווחים מהשקעות, ריביות ודיווידנדים, הלוואות ומשכנתאות וכדומה. ההוצאות הינם הוצאות מחיה, רכוש ונכסים, נסיעות לחו"ל ועוד. בסופו של דבר המשוואה הזאת שבין הכנסות והוצאות צריכה להיות מאוזנת. במידה ויש הבדלים גדולים בין שניהם יצטרך הנישום לספק הסברים מתאימים לפקיד השומה.
במידה וההסברים לא יניחו את דעתו אזי הוא יטיל מס על ההפרש בהכנסות, ובמקרים קיצוניים לנקוט בצעדים אחרים נוספים וחמורים יותר.

ניהול מסודר של החשבונות האישיים

כל מי שיש לו תיק במס הכנסה חייב לדעת כי ניהול החשבונות האישיים חשוב לא פחות מניהול העסק או החברה שבבעלותו. משמעות הדבר הוא שמירת כל מסמכי ההוצאות וההכנסות בתיק מיוחד. הוא יידרש להציג את המסמכים בהצהרת ההון השנייה כדי להוכיח אמיתות הדיווח. בצד ההכנסות מדובר על תלושי שכר מקוריים, הודעות בנקים על רווחים בבורסה, על פדיון תכניות חיסכון, העברות בנקאיות, מסמכי זכייה ובהגרלות וכדומה. בצד ההוצאות מדובר על חוזים מקוריים לרכישת נכסים בארץ ובחו"ל, מסמכים המעידים על רכישות יקרות ועוד. מומלץ מאוד לבצע בדיקה שנתית כדי לוודא שאין סטייה גדולה מדי במשוואה שבין השניים.

עזרה מקצועית

הצהרת הון שנייה הינה מורכבת לא פחות מהראשונה ויש להתייחס אליה בתשומת לב. מתוך עיון בהסברים על הצהרת ההון ניתן לראות כי לא תמיד הם חד משמעיים ויש אפשרות לפרשם בדרכים שונות. משוך כך, ומעוד סיבות טובות אחרות כדאי להיעזר ברואי חשבון המומחים להגשת הצהרות הון. רואי חשבון בעלי ניסיון יכולים לתת הסברים מפורטים על התהליך. הם יודעים להכין את הניירות ולהגישם. רואי החשבון אף מייצגים את הנישום אם יהיה צורך בדיון על הצהרת ההון. משרדנו מסייע בהליך של הגשת הון שנייה וראשונה. רואי החשבון מטעמנו מתמחים בנושא זה ומכירים לעומק את מערכת רשויות המס. הכרות זאת מסייעת מאוד בעת הגשת הדו"ח ובעת הדיון לגביו.