לכל שאלה וייעוץ חייגו: 04-8671926

הצהרת הון מס הכנסה

הצהרת הון מס הכנסה

הצהרת הון היא אחד מכלי העזר החשובים שבידי רשויות מס הכנסה לקבלת מידע על רמת ההכנסה של הנישום. העיקרון שעומד מאחרי הפרוצדורה הזאת אומר שצריכה להיות התאמה בין רמת ההכנסה והתקבולים בפועל לבין רמת ההוצאות וההון של הנישום. אם יתברר כי יש פער במשוואה הזאת יידרש מגיש ההצהרה לספק הסברים עליו. כל מי שפותח תיק במס הכנסה, בין אם הוא עוסק מורשה או פטור או בעל חברה בע"מ, יידרש להגיש הצהרת הון ודבר זה נועד לקבלת מידע ראשוני על הרכוש שבידיו. ההצהרה הזאת תשמש בסיס לבאה אחריה. משום כך, חשיבות הצהרת ההון הראשונה רבה מאוד.

שיקולים לדרישה להגשת הצהרת הון

רשויות המס יכולות לבקש הצהרות הון גם מאנשים אשר אין להם תיק במס הכנסה. אם יתברר שרכשו נכסים יקרים, שבצעו פעילות חריגה בשוק ההון, שהתקבל מידע על כך שיש להם הכנסות נוספות עליהם לא דווחו ובעוד מקרים אחרים. טופס הצהרת ההון הראשון נשלח לנישום מספר חודשים לאחר שפתח תיק במס הכנסה ויש לו זמן מוגבל למלא אותו. לאחר מכן, יידרש כל נישום למסור הצהרת הון אחת ל 3 עד 5 שנים. להוכחת הנתונים המדווחים בטופס יש צורך להגיש מסמכים מקוריים. משום כך, מומלץ לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים להצהרת הון הבאה מאחר והם יידרשו להצגה.

מילוי הטפסים עבור ההצהרה

הרישום בטופס הוא על בסיס עלות כלומר מחיר ההשקעה בפועל. לדוגמא: אם נרכשו מניות של חברה במחיר של 50000 שח וביום ההצהרה הן שוות 75000 שח אזי המחיר שיירשם בטופס הוא מחיר הרכישה (50000). במידה והמניות נמכרו לפני הגשת הדוח והמוכר הרוויח ממכירתם אזי סכום הרווח מתווסף למאזן ההכנסות שלו. הדיווח הינו דיווח של ההון המשפחתי ולכן, יש צורך להכניס את כל הנכסים בארץ ובחו"ל כולל אלו שרשומים על ילדי הנישום עד גיל 18. קיימת דרישה להצהיר גם על נכסים והתחייבויות שאינם רשומים באופן פורמאלי על שם הנישום בהתאם לעיקרון השליטה. ככל יש לנישום שליטה עליהם הוא יצטרך להצהיר עליהם.

ייעוץ וטיפול מקצועיים

תלושי שכר, רווחים מהשקעות ומריביות, מתנות ירושה, הלוואות, פדיון תכניות חיסכון וכדומה הם דוגמאות להכנסות. רכישת דירה, רכב, מתנות לחתונת ילדים, קניית מניות וכדומה הם דוגמאות להשקעות ולהוצאת כספים על נכסים. טופס הצהרת הון מורכב מאוד, לא תמיד דברי ההסבר מנוסחים בבהירות מקסימאלית, ולכן, ניתנים לפרשנות, ומשום כך, מומלץ להיעזר ברואי חשבון מנוסים במילוי הדו"ח. משרדנו מסייע בהליך המורכב של הצהרת הון. מגיש הצהרת הון ראשונה זקוק, במיוחד, לכל המידע וההסברים, וכן, לליווי ולהגשת הטפסים. הוא יקבלם מאיתנו בצורה מרוכזת ומקצועית. אנחנו מתמחים במתן שירותים מגוונים נוספים בתחום החשבונאות, המיסים, הביקורת ועוד. אנא פנו אלינו לצורך קבלת מידע ומתן שירות מקצועי ואמין.