לכל שאלה וייעוץ חייגו: 04-8671926

מאמרים

ייעוץ חשבונאי ופיננסי
חוקי המס בישראל הינם מורכבים מאוד. מעבר לכך, הם משתנים מפעם לפעם והדבר נעשה לצורך התאמתם לשינויים שקורים בכלכלת ישראל ולשינויים אחרים בעולם. יתרה מכך, חוקי המס הישראליים נוגעים גם בפעילות עסקית שבסיסה בישראל אבל מתנהלת גם בחו"ל. יש חוקים הנוגעים לאמנות מס עם מדינות אחרות ועוד. הכרת חוקי המס הרלוונטיים חשובה מאוד לכל בעל עסק, ובמקרים רבים, עבור אנשים פרטיים.
הצהרת הון מס הכנסה
הצהרת הון היא אחד מכלי העזר החשובים שבידי רשויות מס הכנסה לקבלת מידע על רמת ההכנסה של הנישום. העיקרון שעומד מאחרי הפרוצדורה הזאת אומר שצריכה להיות התאמה בין רמת ההכנסה והתקבולים בפועל לבין רמת ההוצאות וההון של הנישום. אם יתברר כי יש פער במשוואה הזאת יידרש מגיש ההצהרה לספק הסברים עליו.
הצהרת הון שניה
רשויות המס מבקשות לקבל מידע מדויק ככל האפשר על רמת ההכנסות של כל אזרח. לרשותה עומדים מספר כלים. אחד הכלים הינו בקשה להגשת הצהרת הון והחובה מוטלת על כל מי שלגביו הרשות מוצאת לנכון. ככלל, כל אדם שפותח תיק במס הכנסה יקבל תוך מספר חודשים דרישה להצהרת הון. בקטגוריה זו נכללים אנשים שהם עוסקים מורשים או פטורים, כאלו שפתחו חברה ועוד.
גילוי מרצון
בשל המאבק בהון השחור, רשות המסים פרסמה "נוהל גילוי מרצון" במטרה לצמצם את ההון השחור אשר לא דווח על ידי ישראלים בישראל ובחו"ל. קיימת אפשרות לישראלים שלא דווחו למס הכנסה על הכנסות בארץ ו/או בחו"ל ועל ההון שלהם להגיש לרשות המסים ולבצע הליך גילוי מרצון אשר בעקבותיו הם ישלמו את המס כדין וכתוצאה מכך ימנעו מהליכים פליליים.
יועץ מס חיפה
למדינת ישראל יש שורה ארוכה של חוקים בנושא מיסוי הכנסות ורווחים. החוק קובע אחוזי מס משכר עבודה, ממכירת נכסים, מהשקעות, מרווחים אחרים ומעוד תקבולים מגוונים. יש שיעורי מס שנקבעו על פי כללים שונים והם משרתות מטרות שונות. יש פטורים, חיובים מיוחדים וכיוצא בזה. המיסים על שכר ורווחים הם מיסים ישירים. בנוסף, קיימים מיסים עקיפים שניתנים על רכישת מוצרים ושירותים ואלו הם לרוב מיסים ניטרליים.